fbpx

5 რჩევა დამწყები ინვესტორებისთვის

დამწყები

5 რჩევა დამწყები ინვესტორებისთვის

დამწყები ინვესტორობა შეიძლება რთული ამოცანა იყოს. განსაკუთრებით მაშინ, თუკი თქვენ მეთოდური ადამიანი ხართ, რომელიც მნიშვნელოვანი საქმის წამოწყებისადმი საკმაოდ ფრთხილია მანამ, სანამ არ მიიღებს საკმარის ცოდნას, გამოცდილებასა და ნდობას. სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ, გიამბოთ იმ რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალზე, რომლებიც დამწყებმა ინვესტორებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ:

გქონდეთ ფინანსური გეგმა

იმისთვის, რომ წარმატებული ინვესტორი გახდეთ, თქვენი პირველი ნაბიჯი ფინანსური გეგმის შედგენა უნდა იყოს, რომელიც, თავის მხრივ, კონკრეტულ მიზნებსა და ეტაპებს აერთიანებს. განსახილველი მიზნები შეიძლება მოიცავდეს თუნდაც საკმარისი დანაზოგის ქონას სახლის ყიდვის გასაადვილებლად, შვილების განათლების დაფინანსებას, სასწრაფო დახმარების ფონდის შექმნას და ა.შ

მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია, დამოუკიდებლად შექმნათ მყარი ფინანსური გეგმა, თუ თქვენთვის ეს პროცესი ახალია, შეგიძლიათ, ვინმეს პროფესიული დახმარება სთხოვოთ, მაგალითად, ფინანსურ მრჩეველს ან ფინანსურ დამგეგმავს. რაც უნდა იყოს, არ გადადოთ ეს საკითხი და შეეცადეთ, გეგმა რაც შეიძლება მალე შეასრულოთ. შემდეგ კი ცვლადი გარემოებებისა და მიზნების გათვალისწინებით მუდმივად განაახლეთ ის.

აქციეთ დაზოგვა პრიორიტეტად

სანამ ინვესტორი გახდებით, აუცილებლად უნდა გქონდეთ ფული ინვესტიციისთვის. ადამიანების უმეტესობისთვის, როგორც წესი, დაზოგვის გზა, თითოეული ხელფასიდან ფულის ნაწილის გადადება და შენახვაა, ან – ანაბარზე შეტანა. ასევე, დაზოგვის გასაღები ეკონომიურად ცხოვრება და ფრთხილი ხარჯვაა. ამ თვალსაზრისით, გონივრული იქნება ბიუჯეტის შექმნა, თქვენი ხარჯების თვალყურის დევნება და რეგულარულად გადახედვა. საამისოდ კი, ბიუჯეტის სხვადასხვა აპლიკაცია არსებობს, რაც კიდევ უფრო გაგიადვილებთ დაზოგვის პროცესს.

გააცნობიერეთ რისკი

საინვესტიციო რისკს აქვს მრავალი ასპექტი, როგორიცაა დეფოლტის რისკი ობლიგაციებზე (რისკი იმისა, რომ მეორე მხარემ შეიძლება არ შეასრულოს თავისი ვალდებულებები პროცენტის გადახდის ან ძირითადი თანხის დაფარვის შესახებ) და აქციების ცვალებადობა (რაც შეიძლება გამოიწვიოს ღირებულების მკვეთრმა, მოულოდნელმა ზრდამ ან შემცირებამ). გარდა ამისა, ზოგადად, არსებობს გაცვლა რისკსა და ანაზღაურებას შორის, ან რისკსა და სარგებელს შორის. ანუ, თქვენი ინვესტიციების უფრო მაღალი შემოსავლის მიღწევის გზა ხშირად მოიცავს მეტი რისკის მიღებას, მათ შორის, თქვენი ინვესტიციის მთლიანად ან ნაწილის დაკარგვის რისკს.

იფიქრეთ დივერსიფიკაციასა და აქტივების განაწილებაზე

დივერსიფიკაცია და აქტივების განაწილება არის ორი მჭიდროდ დაკავშირებული კონცეფცია, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ როგორც საინვესტიციო რისკის მართვაში, ასევე ინვესტიციის ანაზღაურების ოპტიმიზაციაში. ზოგადად რომ ვთქვათ, დივერსიფიკაცია გულისხმობს თქვენი საინვესტიციო პორტფელის გავრცელებას სხვადასხვა ინვესტიციებს შორის, იმ იმედით, რომ ზოგიერთში დაბალი ანაზღაურება ან ზარალი შეიძლება კომპენსირდეს სხვა მათგანში საშუალოზე მაღალი შემოსავლით ან მოგებით. ანალოგიურად, აქტივების განაწილებას აქვს მსგავსი მიზნები, მაგრამ აქცენტი კეთდება თქვენი პორტფელის განაწილებაზე ინვესტიციების ძირითად კატეგორიებში, როგორიცაა: აქციები, ობლიგაციები და ნაღდი ფული.

შეიმეცნეთ კლასიკური საინვესტიციო სტრატეგიები

საინვესტიციო სტრატეგიებს შორის, რომლებიც დამწყებ ინვესტორს სრულად უნდა ესმოდეს, არსებობს აქტიური ინვესტიცია პასიური ინვესტიციების წინააღმდეგ, ინვესტიცია ღირებულების ზრდის წინააღმდეგ და შემოსავალზე ორიენტირებული ინვესტიცია მოგებაზე ორიენტირებული ინვესტიციის წინააღმდეგ.

მიუხედავად იმისა, რომ საზრიან საინვესტიციო მენეჯერებს შეუძლიათ დაამარცხონ ბაზარი, ძალიან ცოტანი აკეთებენ ამას მუდმივად გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს აიძულებს ზოგიერთ საინვესტიციო ექსპერტს, რეკომენდაცია გაუწიოს დაბალფასიან პასიური ინვესტიციის სტრატეგიებს, ძირითადად ისეთებს, რომლებიც იყენებენ ინდექსის ფონდებს და რომლებიც ცდილობენ ბაზრის თვალყურის დევნებას.

კაპიტალის ინვესტირების სფეროში, ღირებულების ინვესტორები უპირატესობას ანიჭებენ აქციებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, შედარებით იაფია ბაზარზე, იმის მოლოდინით, რომ ამ აქციებს აქვთ აღმავალი პოტენციალი, ისევე როგორც შეზღუდული უარყოფითი რისკი. მზარდი ინვესტორები, პირიქით, ხედავენ მოგების უფრო დიდ შესაძლებლობას იმ აქციებში, რომლებიც შემოსავლების სწრაფ ზრდას აჩვენებენ და შედარებით ძვირები არიან.

შემოსავალზე ორიენტირებული ინვესტორები ეძებენ დივიდენდებისა და პროცენტების მუდმივ ნაკადს – იმიტომ, რომ მათ ესაჭიროებათ მიმდინარე ხარჯვადი ნაღდი ფული, ან იმიტომ, რომ ისინი ამას ხედავენ, როგორც სტრატეგიას, რომელიც ზღუდავს საინვესტიციო რისკს, ან – ორივე ერთად.

მოგებაზე ორიენტირებულ ინვესტორებს დიდწილად არ აინტერესებთ მათი ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლების ნაკადები და სანაცვლოდ ეძებენ ინვესტიციებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაზე მეტ ფასს გაზრდის.

რუბრიკის წარმდგენია

Share this post