fbpx

ინტელექტუალური საკუთრების მნიშვნელობა სტარტაპებისთვის

ინტელექტუალური საკუთრება

ინტელექტუალური საკუთრების მნიშვნელობა სტარტაპებისთვის

ინტელექტუალური საკუთრება (IP) სტარტაპებისთვის მოიცავს საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნებისა და პატენტების გამოყენებას. IP-ის დაცვა ბევრად უფრო ადვილია თქვენი ბიზნესის საწყის ეტაპებზე, ვიდრე ამ იდეების წარმატების შემდეგ. IP დაცვა იურიდიულად ამოწმებს თქვენს კონკურენციას, რაც ხელს უშლის სხვების მიერ თქვენი ქონების ხელყოფასა და მისით სარგებლობას. თავიდანვე სწორი IP სტრატეგია ასევე დაგეხმარებათ ინვესტორების, მომწოდებლების, პარტნიორების მოზიდვაში, რადგან დაცვის ეს ფორმა უფრო მეტ უსაფრთხოებას გვთავაზობს ნებისმიერ პოტენციურ წარმატებასთან ერთად.

როგორც წესი, სტარტაპები ეძებენ საკუთრების დაცვას გამოგონებებისთვის, ლოგოებისთვის, ბიზნესის სახელებისთვის და პროგრამული უზრუნველყოფისთვის. სხვადასხვა სამუშაოზე კი IP დაცვის სხვადასხვა ტიპი ვრცელდება. მაგალითად, პატენტები დაიცავს გამოგონებას, საავტორო უფლებები დაიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას და სავაჭრო ნიშნები დაიცავს სტარტაპის ბრენდის სახელსა და ლოგოს.

რატომ არის ინტელექტუალური საკუთრება მნიშვნელოვანი სტარტაპებისთვის?

სტარტაპის მამოძრავებელი ძალა ახალი იდეაა. ამ იდეის წარმატებით განხორციელება არის ის, რაც გარდაქმნის მცირე სტარტაპებს მრავალმილიარდდოლარიან კორპორაციებად. ინტელექტუალური საკუთრების კანონების მიზანია, დაიცვას ის იდეები და კონცეფციები, რომლებიც საფუძვლად უდევს თქვენს სტარტაპს. თქვენი კონკურენტული უპირატესობისა და ინვესტორებისთვის მიმზიდველობის ძირითადი ნაწილი არის ის, თუ რამდენად კარგად არის განსაზღვრული და დაცული თქვენი IP სტარტაპის პორტფოლიოში. ამ გზით, IP არის თქვენი ახალი კომპანიის აქტივი, რაც გაზრდის სტარტაპის კომერციულ ღირებულებას.

IP შესაძლებლობების შესწავლა ასევე ეხმარება სტარტაპების დაცვას მათ წინააღმდეგ პრეტენზიებისგან. ეს პროცესი მოიცავს სხვა კომპანიების აღმოჩენას, რომლებსაც შესაძლოა, უკვე ჰქონდეთ უფლებები გარკვეულ გამოგონებებსა ან სავაჭრო ნიშნებზე. ამ კომპანიების ადრეულ ეტაპზევე გაცნობამ შეიძლება, თქვენი სტარტაპი ძვირადღირებული სამართალდარღვევებისგან გადაარჩინოს.

რატომ უნდა დაიცვათ თქვენი ინტელექტუალური საკუთრება?

სტარტაპს არ სჭირდება მილიონობით დოლარი და ადვოკატთა გუნდი იმისთვის, რომ IP დაცვა მიიღოს. მისი მიღება ჩვეულებრივ მოიცავს მხოლოდ რამდენიმე მცირე გადასახადსა და იურიდიულ კვლევას. სარგებელი კი ძალიან დიდია:

სხვა კომპანიები თქვენს მასალებს უნებართვოდ ვეღარ გამოიყენებენ – ოფიციალური IP დაცვა მსოფლიოს ატყობინებს, რომ თქვენი პატენტი, ლოგო ან პროგრამული უზრუნველყოფა თქვენ გეკუთვნით. ეს დაცვა შეიძლება დაეხმაროს თქვენს კომპანიას, თავიდან აიცილოს სამართალწარმოება ბევრ შემთხვევაში.

დაცვა დარღვევისგან – თუ თქვენი სტარტაპი არ გადის IP უფლებების დაცვის პროცესს, თქვენ არ გაქვთ საშუალება, გაიგოთ, რასაც იყენებთ, უკვე სხვას ეკუთვნის თუ არა.

კონკურენტული უპირატესობის მთავარი ინგრედიენტი – Startup Genome Project-ის მიხედვით, ყველაზე კრიტიკული ნაბიჯი თქვენს ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად არის ინტელექტუალური საკუთრება, რაც კიდევ უფრო ეხება ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ სტარტაპებს.

უსაფრთხოება და ინვესტორების მიმართვა – IP დაცვა ინვესტორებს სტაბილურობისა და უსაფრთხოების გარანტიას აძლევს. სწორედ ამიტომ, მათ სურთ, სტარტაპები თავიდანვე კარგად განვითარებული IP სტრატეგიით ნახონ.

გავრცელებული IP შეცდომები, რომლებსაც სტარტაპები უშვებენ

სტარტაპები ხშირად არ ანიჭებენ პრიორიტეტს თავიანთ IP სტრატეგიას ან ის საერთოდ არ აქვთ. თქვენი IP-ს არასწორად გამოყენებამ შეიძლება გაანადგუროს თქვენი სტარტაპი. ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე ფატალური შეცდომები, რომლებსაც სტარტაპები უშვებენ, მოიცავს შემდეგს:

ინტელექტუალური საკუთრების გაუფასურება – IP ხშირად არ განიხილება თანაბრად, როდესაც საქმე ეხება პროდუქტებს, ბიზნეს სტრატეგიებს და მარკეტინგულ გეგმებს. სინამდვილეში, თქვენი სტარტაპის IP არის ყველაზე ღირებული არამატერიალური აქტივი თქვენს კომპანიაში და ის არ არის მხოლოდ იურიდიული საკითხი.

IP სტრატეგიის არშექმნა – ისევე, როგორც თქვენ ამას აკეთებთ თქვენი სტარტაპის მარკეტინგის, მიწოდების ჯაჭვისა და ფინანსური ასპექტების შემთხვევაში, თქვენ უნდა შეიმუშაოთ IP გეგმაც. მყარი IP გეგმა უნდა შეიცავდეს რა IP აქტივები გაქვთ, როგორ და როდის გეგმავთ ამ აქტივების დაცვას და როგორ დაიცავთ თქვენს სტარტაპს IP-ზე ჩივილისგან.

კონფიდენციალობის დაუცველობა – თქვენი კონფიდენციალურობის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად, დარწმუნდით, რომ თქვენი თანამშრომლები, პარტნიორები და მომწოდებლები ხელს აწერენ გაუმჟღავნებლობის ხელშეკრულებებს (NDAs).

სავაჭრო ნიშნის ძიება ვერ ხერხდება – სანამ სასაქონლო ნიშნის ან ბიზნესის სახელის გამოყენებას დაიწყებთ, დარწმუნდით, რომ საფუძვლიანად დაძებნეთ, ეს ნიშანი ან სახელი უკვე გამოყენებული თუ არა.

 

რუბრიკის წარმდგენია

Share this post