IoMT - სამედიცინო საგნების ინტერნეტი – MVP.GE

IoMT – სამედიცინო საგნების ინტერნეტი

IoMT – სამედიცინო საგნების ინტერნეტი

სამედიცინო ნივთების ინტერნეტი (IoMT) არის სამედიცინო მოწყობილობებისა და აპლიკაციების გაერთიანება, რომლებსაც ჯანდაცვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემებთან დაკავშირება ქსელური ტექნოლოგიების გამოყენებით შეუძლიათ.

 

IoT-ს შეუძლია, შეამციროს საავადმყოფოში არასაჭირო ვიზიტები და დამოუკიდებლად დააკავშიროს პაციენტები ექიმებთან და სამედიცინო მონაცემები უსაფრთხო ქსელში გადაიტანოს. Frost & Sullivan-ის ანალიზის მიხედვით, გლობალური IoMT ბაზარი 2016 წელს $22,5 მილიარდი იყო; მოსალოდნელია, რომ ის 2021 წლისთვის 72,02 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწევს, წლიური ზრდის კომპლექსური ტემპით 26,2%.

IoMT ბაზარი შედგება ჭკვიანი მოწყობილობებისგან, როგორიცაა ხელსაწყოები და სამედიცინო/სასიცოცხლო მნიშვნელობის მონიტორები, რეალურ დროში დაკავშირება, ტელეჯანმრთელობა და სხვა სერვისები.

სხეულზე დასამაგრებელი/ჩასაცმელი საგნები

ეს საგნები შეიძლება დაიყოს სამომხმარებლო ჯანმრთელობის სეგმენტად და სამედიცინო და კლინიკური კლასის სეგმენტებად.

მომხმარებელთა ჯანმრთელობის საგნები მოიცავს სამომხმარებლო კლასის მოწყობილობებს პირადი კეთილდღეობის ან ფიტნესისთვის, როგორიცაა: აქტივობის ტრეკერები, სამაჯურები, სპორტული საათები და ჭკვიანი ტანსაცმელი. ამ მოწყობილობების უმეტესობა არ რეგულირდება ჯანდაცვის ორგანოების მიერ, მაგრამ შეიძლება დამტკიცებული იყოს ექსპერტების მიერ ჯანმრთელობის სპეციფიკური აპლიკაციებისთვის, არაფორმალური კლინიკური ვალიდაციისა და მომხმარებელთა კვლევების საფუძველზე.

კლინიკური კლასის სეგმენტი მოიცავს: მარეგულირებელ მოწყობილობებს და დამხმარე პლატფორმებს, რომლებიც ზოგადად სერტიფიცირებული/დამტკიცებულია გამოსაყენებლად ერთი ან მეტი მარეგულირებელი ან ჯანდაცვის ორგანოების მიერ, როგორიცაა აშშ-ს სურსათისა და წამლების ადმინისტრაცია. ამ მოწყობილობების უმეტესობა გამოიყენება ექსპერტის რჩევასთან ან ექიმის დანიშნულებასთან ერთად.

სახლის საგნები

სახლის სეგმენტი მოიცავს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პერსონალურ სისტემებს (PERS), პაციენტის დისტანციური მონიტორინგის (RPM) და ტელეჯანმრთელობის ვირტუალურ ვიზიტებს.

PERS პაკეტი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, სახლიდან სწრაფად დაუკავშირდნენ სფეროს ექსპერტებს და მიიღონ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება.

RPM მოიცავს სახლის მონიტორინგის ყველა მოწყობილობას და სენსორს, რომელიც ქრონიკული დაავადების მართვისთვის გამოიყენება, რაც ფიზიოლოგიური პარამეტრების მუდმივ მონიტორინგს გულისხმობს პაციენტის სახლში გრძელვადიანი მოვლისთვის დაავადების პროგრესირების შენელების მიზნით;

ტელეჯანმრთელობის ვირტუალური ვიზიტები მოიცავს ვირტუალურ კონსულტაციებს, რომლებიც პაციენტებს ეხმარება, მართონ თავიანთი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მიიღონ რეცეპტები ან მოვლის რეკომენდებული გეგმები.

ტელეფსიქიატრიის როლი მენტალურ ჯანმრთელობაში

ტელეფსიქიატრიის

ტელეფსიქიატრია ჯანდაცვის სფეროში ინოვაციური პრაქტიკაა, რომელიც ტელემედიცინას ფსიქიატრიის სფეროსკენ მიმართავს.

საზოგადოებრივი სეგმენტი

ამ სეგმენტს ხუთი კომპონენტი აქვს:

მობილობის სერვისები საშუალებას აძლევს სამგზავრო მანქანებს, აკონტროლონ ჯანმრთელობის პარამეტრები გადაადგილების დროს.

გადაუდებელ სიტუაციებზე რეაგირების მონიტორინგი შექმნილია იმისთვის, რომ პარამედიკოსებს და საავადმყოფოს სასწრაფო დახმარების განყოფილების პროვაიდერებს პირველადი დახმარების სერვისების გაუმჯობესებაში დაეხმაროს.

კიოსკები არის ფიზიკური სტრუქტურები, ხშირად კომპიუტერის სენსორული ეკრანებით, რომლებსაც შეუძლიათ პროდუქტების გაცემა ან ისეთი სერვისების მიწოდება, როგორიცაა მომწოდებლებთან დაკავშირება.

Point-of-care მოწყობილობები არის სამედიცინო მოწყობილობები, რომლებსაც პროვაიდერი იყენებს სახლის ან ტრადიციული ჯანდაცვის დაწესებულებების გარეთ, მაგალითად, სამედიცინო ბანაკში.

ლოჯისტიკა გულისხმობს ჯანდაცვის საქონლისა და მომსახურების ტრანსპორტირებას და მიწოდებას, მათ შორის ფარმაცევტულ, სამედიცინო და ქირურგიულ მარაგებს, სამედიცინო ხელსაწყოებს და აღჭურვილობას და სხვა.

რუბრიკის წარმდგენია
EKIMO

Share this post